český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
iBiotec® spray NEUTRALENE V 200® fedtfjerner med høj opløsningsevne
Last update: 2023/03/20 15:25

MULTIFUNKTIONELT OPLØSNINGSMIDDEL
MED HØJ YDEEVNE
 

Formel med høj opløsningsevne til affedtning, rengøring,
dekontaminering, klargøring af overflader

NSF A1-certificeret fedtfjerner til fødevareindustrien (IAA)

Dielektrisk opløsningsmiddel (IEC 50 000 volt) til dekontaminering

gennem vådrengøring

Effektiv bremserens, rensemiddel til transport- og løftekæder

Granteret uden klorholdige opløsningsmidler, uden aromastoffer, uden ketoner,

uden n-hexan

Ultra-hurtig fordampningstid på 9 minutter ved 20 °C (ingen luftstrøm)

 

 

 

BESKRIVELSE

iBiotec Neutralène® V 200 er et opløsningsmiddel til rengøring og klargøring af overflader.
Formel med meget høj fordampningshastighed og et meget højt KB-indeks (opløsningsevne).
Affedtning til den mekaniske industri, plastindustrien og til industriel vedligeholdelse.
Rensning af elektriske materialer i slukket tilstand.
Rengøring af blæk, lim, klæbemidler og harpiks.
Rengørings- og rensemiddel til bremser og tætninger.
Klargøring af overflader før limning, maling eller før udsmykning.


ANVENDELSESOMRÅDER

FEDTFJERNER TIL DEN MEKANISKE INDUSTRI OG PLASTINDUSTRIEN
Enestående opløsningsmiddel til olier, fedtstoffer, midlertidige beskyttelsesmidler.
Kompatibel med de fleste plastmaterialer og elastomere såvel som med metaller, herunder belagte eller ædle metaller.

RENGØRING AF BLÆK I GRAFISK TRYKKUNST
Fjerner effektivt flydende eller fedtet blæk, serigrafiblæk.
Giver mulighed for at fjerne glans på trykduge, vaske trykduge og sværtekasser, rengøre serigrafiskærme.


RENGØRING AF OVERSKYDENDE LIM ELLER HARPIKS
Meget god fortynder til de fleste organiske materialer. God fortynder til lime, herunder anaerobe lime såsom flydende, faste eller geléagtige lime, UV-klæbestoffer, plastmateriale og ikke-tværbundet harpiks.

KLARGØRING AF OVERFLADER FØR LIMNING OG MALING
Kan anvendes til rengøring af metaldele, visse plasttyper, kompositter, elastomere. Giver mulighed for at fjerne organiske eller uorganiske forurenende stoffer før overfladebehandling. Indeholder ingen stabilisator, hvilket forhindrer ethvert rustproblem. Forbedrer klæbeevnen.

BREMSE- OG KOBLINGSRENS
Enestående opløsningsmiddel til bremsevæske, gammel maskinolie, indlejret støv og metalrester.
Fordampningshastigheden er tilpasset, så produktet har tid til at trænge ind i hele bremsesystemet og opløse støv og urenheder helt. Efterlader ingen rester.
Garanteret uden ketoner.

RENSNING AF INDELUKKEDE ELEKTRISKE MATERIALER
Produkt med højt renhedsindeks. Kan anvendes til rensning af indelukkede elektriske materialer, der ikke er følsomme over for organiske opløsningsmidler (har en overslagsspænding på 50 000 volt i henhold til standarden IEC 156). Kan også bruges til affedtning af elmotorer. Påvirker ikke isolerende lak.

Montering
Maskinindustri
Forarbejdning af metaller

Serviceværksteder
Finmekanik
Produktion og vedligeholdelse af biler

Stålfabrikation
Overfladebehandling
Aeronautik 

 

BRUGSANVISNING
Ryst spraydåsen i nogle sekunder.
Spray produktet på de overflader, der skal behandles, indtil de organiske eller
uorganiske urenheder er fjernet. Tør af i hånden efter behov.
Spraydåsen kan anvendes i alle positioner.
Foretag en test på plastmateriale, der er følsomt over for organiske opløsningsmidler.

Fare ved brug af aerosol. Overhold forsigtighedsreglerne og sikkerhedssætningerne på emballagen. Se sikkerhedsforskrifterne. Kun til erhvervsbrug.

 

                         Download det tekniske ark

 

ALMINDELIGE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

  Visuel

Væske

-

Farve*

  Visuel

Farveløs

-

Lugt

  Lugt

Let

-

Densitet ved 25 °C

  DS/EN ISO 12185

750

kg/m3

Brydningsindeks

  ISO 5661

1,4110

-

Frysningspunkt

  ISO 3016

-30

°C

Vandopløselighed

  -

Delvis

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

  DS/EN 3104

1,8

mm²/s

Syretal

  EN 14104

<0,1

mg(KOH)/g

Jodtal

  DS/EN 14111

n.m

gI2/100g

Vandindhold

  DS ISO 6296

0,0

%

Rest efter fordampning

  NF T 30-084

0,0

%

Damptryk ved 20 °C

  DA/EN 13016-1

>0,1

hPa

EGENSKABER FOR YDEEVNE

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

KB-indeks

  ASTM D 1133

90

-

Fordampningshastighed

  -

9

min

Overfladespænding ved 20 °C

  ISO 6295

<21,4

Dyn/cm

Overslagsspænding

  DS/EN 60156 / IEC 156

50.000

Volt

Kobberstrimmelkorrosion 100 timer ved 40 °C

  ISO 2160

1a

Vurdering

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

  ISO 2719

23

°C

Selvantændelsespunkt

  ASTM E 659

240

°C

Nedre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

0,4

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

5,8

% (volumen)

Indhold af eksplosive, forbrændingsnærende, antændelige, meget eller ekstremt antændelige stoffer

 

CLP-forordningen

 

100

 

%

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Anisidinindeks

  DS ISO 6885

0

-

Peroxidindeks

  DS ISO 3960

0

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinindeks + peroxidindeks x2)

  -

0

-

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

  CLP-forordningen

0

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen

  GC-MS

0

%

Udslip af farlige stoffer, CMR, irriterende, ætsende ved 160 °C.

  GC-MS

nm

%

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Bionedbrydelighed

  OECD 301 A/C

>80 , >80

%

Damptryk ved 20 °C

  -

>0,1

hPa

VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser)

  -

100

%

Svovlindhold

  GC-MS

0

%

Benzenindhold

  ASTM D6229

0

%

Samlet halogenindhold

  GC-MS

0

%

Indhold af klorholdige opløsningsmidler

  -

0

 %

Indhold af aromatiske opløsningsmidler

  -

0

 %

Indhold af miljøfarlige stoffer

  CLP-forordningen

0

%

Indhold af stoffer med GWP

  -

0

%

Indhold af stoffer med ODP

  -

0

%

CO2-regnskab, livscyklusanalyse

  ISO 14040

nm

kg kulstofækvivalent

*nm: ikke målt eller ikke målbart

 

PRÆSENTATION

 

 

Spray på 650 ml 

Rensende fedtfjerner med høj fordampningshastighed. Fjerner alle urenheder og fedtstoffer. NSF A1-godkendt. Dielektrisk IEC 50 000 V. Aktivt produkt 97 % flammesikker naturlig drivgas 3 %. Aftagelige DETECT BLUE®-dele, detekterbare dele, HACCP BRC8 IFS. Multifunktionelt opløsningsmiddel med høj ydeevne. Bremserens. klargøring af overflader. Svær affedtning. NSF-godkendt. Ultra hurtig fordampningshastighed. Garanteret uden acetone, uden n-hexan, uden klorholdige opløsningsmidler. fedtfjerner på spray, affedtning før maling, affedtning før limning, bremserens på spray, ibiotec fedtfjerner på spray, industriel affedtning, nsf-fedtfjerner, hurtig kemisk affedtning, opløsningsmidler, dielektrisk opløsningsmiddel. Sprayforhandler. Sprayproducent. Bremserens. Bremserens på spray. Opløsningsmiddel på spray. Affedtende opløsningsmiddel til fødevareindustrien. Opløsningsmidler uden acetone på spray. Bremserens uden n-hexan. Hurtigt fordampende opløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til industriel vedligeholdelse. Sprays til tekniske opgaver. Sprays til industriel brug. Opløsningsmiddel til klargøring af overflader. Opløsningsmiddel før limning. Sprays til tekniske opgaver. Sprays til vedligeholdelse. Nye opløsningsmidler. Nyt opløsningsmiddel. Sprayforhandlere. Sprayproducenter. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

 


20 liters beholder      

Rensende fedtfjerner med høj fordampningshastighed. Fjerner alle urenheder og fedtstoffer. NSF A1-godkendt. Dielektrisk IEC 50 000 V. Aktivt produkt 97 % flammesikker naturlig drivgas 3 %. Aftagelige DETECT BLUE®-dele, detekterbare dele, HACCP BRC8 IFS. Multifunktionelt opløsningsmiddel med høj ydeevne. Bremserens. klargøring af overflader. Svær affedtning. NSF-godkendt. Ultra hurtig fordampningshastighed. Garanteret uden acetone, uden n-hexan, uden klorholdige opløsningsmidler. fedtfjerner på spray, affedtning før maling, affedtning før limning, bremserens på spray, ibiotec fedtfjerner på spray, industriel affedtning, nsf-fedtfjerner, hurtig kemisk affedtning, opløsningsmidler, dielektrisk opløsningsmiddel. Sprayforhandler. Sprayproducent. Bremserens. Bremserens på spray. Opløsningsmiddel på spray. Affedtende opløsningsmiddel til fødevareindustrien. Opløsningsmidler uden acetone på spray. Bremserens uden n-hexan. Hurtigt fordampende opløsningsmiddel. Opløsningsmiddel til industriel vedligeholdelse. Sprays til tekniske opgaver. Sprays til industriel brug. Opløsningsmiddel til klargøring af overflader. Opløsningsmiddel før limning. Sprays til tekniske opgaver. Sprays til vedligeholdelse. Nye opløsningsmidler. Nyt opløsningsmiddel. Sprayforhandlere. Sprayproducenter. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse 

 

Produkt egnet til fødevareindustrien (IAA)

Kan bruges som en del af en foranstaltning eller en HACCP-metode

Risikoanalyse, kritiske kontrolpunkter

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

NSF-kategori:

A1-rengøringsmiddel: kan anvendes i områder, hvor der produceres fødevarer. Kan anvendes som almindeligt rengøringsmiddel på alle overflader.
Skal skylles af med rent vand bagefter.

 

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE