český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
Odtłuszczacz iBiotec® NEUTRALENE V 200® w aerozolu o dużej mocy rozpuszczania
Last update: 2023/03/20 15:30

WIELOFUNKCYJNY ROZPUSZCZALNIK
O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
 

Środek o wysokiej skuteczności przeznaczony do odtłuszczania, czyszczenia, dezynfekcji i przygotowywania powierzchni

Rozpuszczalnik z atestem NSF A1 przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym

Rozpuszczalnik dielektryczny (IEC 50 000 V) do odkażania przez czyszczenie na mokro

Silny środek czyszczący do hamulców, łańcuchów przenośnikowych i zawiesi łańcuchowych

Produkt nie zawiera chloru, aromatów, ketonów i n-heksanu

Bardzo szybki czas odparowania: 9 minut w 20°C (bez przepływu powietrza)

 

 

 

OPIS

iBiotec Neutralène® V 200 jest rozpuszczalnikiem stosowanym do czyszczenia oraz odpowiedniego przygotowania powierzchni.
Charakteryzuje się bardzo dużą szybkością odparowania i wysokim współczynnikiem KB (zdolność rozpuszczania).
Odtłuszczanie w branży mechanicznej, przetwórstwie tworzyw sztucznych i konserwacji przemysłowej.
Usuwanie zanieczyszczeń z wyłączonych urządzeń elektrycznych.
Czyszczenie atramentów, klejów, spoiw i żywic.
Czyszczenie i odtłuszczanie hamulców oraz innych powierzchni metalowych.
Przygotowanie powierzchni przed klejeniem, malowaniem lub dekorowaniem.


ZAKRESY ZASTOSOWANIA

ODTŁUSZCZANIE W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM I PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH
Doskonały rozpuszczalnik olejów, smarów, środków konserwacyjno-zabezpieczających.
Odpowiedni do większości tworzyw sztucznych i elastomerów, a także metali, w tym metali powlekanych lub szlachetnych.

CZYSZCZENIE ATRAMENTÓW STOSOWANYCH W GRAFICE DRUKOWANEJ
Skuteczny do usuwania płynnych lub tłustych atramentów oraz atramentów do sitodruku.
Umożliwia zmywanie obciągów, czyszczenie obciągów i wałków rastrowych oraz sit drukarskich.


ZMYWANIE RESZTEK/NADMIARU KLEJU LUB ŻYWICY
Doskonale rozcieńcza większość materiałów organicznych. Skutecznie rozcieńcza kleje, w tym beztlenowe, w postaci ciekłej, ciągnącej lub żelowej, kleje adhezyjne UV, tworzywa sztuczne oraz nieusieciowane żywice.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DO KLEJENIA I MALOWANIA
Może być stosowany do czyszczenia elementów metalowych, niektórych tworzyw sztucznych, kompozytów oraz elastomerów. Pozwala usuwać zanieczyszczenia organiczne lub nieorganiczne przed obróbką powierzchniową. Nie zawiera żadnych chemicznych stabilizatorów, dzięki czemu nie stwarza problemów z utlenianiem. Zwiększa parametry przyczepności powłok wykończeniowych.

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA HAMULCÓW I SPRZĘGIEŁ
Doskonale rozpuszcza płyny hamulcowe, przepracowane smary, oporne zabrudzenia i resztki metali.
Dzięki odpowiednio dobranej szybkości odparowywania produkt przenika do układu hamulcowego, rozpuszczając nagromadzone w nim pyły i zabrudzenia. Nie pozostawia żadnych śladów.
Nie zawiera ketonu.

CZYSZCZENIE UKŁADÓW ELEKTRYCZNYCH
Produkt o wysokim współczynniku czystości. Może być stosowany do usuwania zanieczyszczeń z układów elektrycznych odpornych na działanie rozpuszczalników organicznych (charakteryzuje się napięciem przebicia o wartości 50 000 V, zgodnie z normą IEC 156). Może być również stosowany do odtłuszczania silników elektrycznych, jest obojętny wobec lakierów izolacyjnych.

Operacje montażu
Konstrukcje mechaniczne
Przetwórstwo metali

Warsztatu konserwacyjno-naprawcze
Mechanika precyzyjna
Budowa i serwisowanie samochodów

Hutnictwo
Obróbka powierzchniowa
Przemysł lotniczy 

 

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem wstrząsać pojemnikiem przez kilka sekund.
Rozpylać na oczyszczone powierzchnie aż do usunięcia organicznych lub nieorganicznych
 zabrudzeń. W razie potrzeby przetrzeć powierzchnie ręcznie.
Aerozol może być używany w dowolnym położeniu.
Przetestować wstępnie na polistyrenach i poliwęglanach wrażliwych na rozpuszczalniki organiczne.

Niebezpieczny w postaci aerozolu. Przestrzegać środków ostrożności, zwrotów bezpieczeństwa na opakowaniu, zapoznać się z kartą charakterystyki. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

 

                             Pobierz kartę techniczną

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

CHARAKTERYSTYKA

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Postać

  Wzrokowo

Płyn

-

Kolor*

  Wzrokowo

Bezbarwny

-

Zapach

  Węchowo

Lekki

-

Masa objętościowa w 25°C

  NF EN ISO 12185

750

kg/m3

Współczynnik załamania światła

  ISO 5661

1,4110

-

Temperatura krzepnięcia

  ISO 3016

-30

°C

Rozpuszczalność w wodzie

  -

Częściowa

%

Lepkość kinematyczna w 40°C

  NF EN 3104

1,8

mm²/s

Liczba kwasowa

  EN 14104

<0,1

mg(KOH)/g

Liczba jodowa

  NF EN 14111

nm

gI2/100 g

Zawartość wody

  NF ISO 6296

0,0

%

Pozostałość po odparowaniu

  NF T 30-084

0,0

%

Ciśnienie pary w 20°C

  NF EN 13016-1

>0,1

hPa

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI

CHARAKTERYSTYKA

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Wskaźnik KB

  ASTM D 1133

90

-

Szybkość parowania

  -

9

min.

Napięcie powierzchniowe przy 20°C

  ISO 6295

<21,4

dyn/cm

Napięcie przebicia

  NF EN 60156 / IEC 156

50 000

V

Korozja łopatek miedzianych 100 h w 40°C

  ISO 2160

1a

Ocena

CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

CHARAKTERYSTYKA

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty)

  ISO 2719

23

°C

Temperatura samozapłonu

  ASTM E 659

240

°C

Dolny limit wybuchowości

  NF EN 1839

0,4

% (objętościowo)

Górny limit wybuchowości

  NF EN 1839

5,8

% (objętościowo)

Zawartość substancji wybuchowych, utleniających, łatwopalnych, wysoce lub skrajnie łatwopalnych

 

Rozporządzenie CLP

 

100

 

%

CHARAKTERYSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

CHARAKTERYSTYKA

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Liczba anizydynowa

  NF ISO 6885

0

-

Liczba nadtlenowa

  NF ISO 3960

0

meq(O2)/kg

TOTOX (liczba anizydynowa +2x liczba nadtlenowa)

  -

0

-

Zawartość substancji CMR, substancji drażniących i żrących

  Rozporządzenie CLP

0

%

Zawartość metanolu resztkowego pochodzącego z transestryfikacji

  GC-MS

0

%

Wydzielanie związków niebezpiecznych, CMR, drażniących, żrących w 160°C.

  GC-MS

nm

%

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKOWA

CHARAKTERYSTYKA

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Biodegradowalność

  OCDE 301 A/C

>80, >80

%

Ciśnienie pary w 20°C

  -

>0,1

hPa

Zawartość LZO (lotnych związków organicznych)

  -

100

%

Zawartość siarki

  GC MS

0

%

Zawartość benzenu

  ASTM D6229

0

%

Całkowita zawartość halogenów

  GC MS

0

%

Zawartość rozpuszczalników chlorowanych

  -

0

 %

Zawartość rozpuszczalników aromatycznych

  -

0

 %

Zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska

  Rozporządzenie CLP

0

%

Zawartość związków z WOG

  -

0

%

Zawartość związków z ODP

  -

0

%

Bilans węglowy, analiza cyklu życia.

  ISO 14040

nm

Kg ekwiwalentu węgla

* nm: niezmierzony lub niemierzalny

 

POSTAĆ

 

 

 

Aerozol 650 ml

Rozpuszczalnik odtłuszczający i szybko odparowujący. Odtłuszcza i eliminuje wszelkiego rodzaju zabrudzenia i tłuszcze. Posiada certyfikat NSF A1. IEC 50 000 V dielektryk. Produkt aktywny (97%), naturalny niepalny gaz napędowy (3%). Sprzęt wymienny DETECT BLUE® jest identyfikowalny i wykrywalny przez HACCP BRC8 IFS. Wielofunkcyjny rozpuszczalnik o wysokiej wydajności. Środek do czyszczenia hamulców. Przygotowywanie powierzchni. Odtłuszczanie trudnych powierzchni. Certyfikat NSF. Wysoka szybkość odparowywania. Nie zawiera acetonu, n-heksanu, rozpuszczalników chlorowych. Odtłuszczacz w aerosolu, odtłuszczanie powierzchni przed nałożeniem lakieru czy kleju, środek do czyszczenia hamulców, odtłuszczacz w aerozolu ibiotec, odtłuszczacz przemysłowy, odtłuszczacz nsf, odtłuszczacz szybkoschnący, rozpuszczalniki, rozpuszczalnik o dobrej właściwości dielektrycznej. Dostawcy aerozoli. Producenci aerozoli. Środek do czyszczenia hamulców. Środek do czyszczenia hamulców w aerozolu. Rozpuszczalnik w aerozolu. Odtłuszczacz do przemysłu spożywczego. Rozpuszczalniki w aerozolu bez zawartości acetonu. Środek czyszczący do hamulców bez zawartości n-heksanu. Rozpuszczalnik szybko odparowujący. Rozpuszczalnik do konserwacji przemysłowej. Aerozole techniczne. Aerozole dla przemysłu. Rozpuszczalnik do przygotowania powierzchni. Rozpuszczalnik do zastosowania przed nałożeniem kleju. Aerozole techniczne. Aerozole do konserwacji. Nowe rozpuszczalniki. Nowy rozpuszczalnik. Dostawcy aerozoli. Producenci aerozoli. Zamiennik dichlorometanu. Zamiennik chlorku metylenu. Zamiennik ch2 cl2. Zamienniki CMR. Zamiennik acetonu. Zamiennik acetonu. Zamiennik NMP. Rozpuszczalnik do poliuretanów. Rozpuszczalniki do żywic epoksydowych. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do klejów. Rozpuszczalnik do farb. Rozpuszczalnik do żywic. Rozpuszczalniki do lakieru. Rozpuszczalniki do elastomerów. Produkt utrzymania przemysłowego

 

  Kanister 20 L       

Rozpuszczalnik odtłuszczający i szybko odparowujący. Odtłuszcza i eliminuje wszelkiego rodzaju zabrudzenia i tłuszcze. Posiada certyfikat NSF A1. IEC 50 000 V dielektryk. Produkt aktywny (97%), naturalny niepalny gaz napędowy (3%). Sprzęt wymienny DETECT BLUE® jest identyfikowalny i wykrywalny przez HACCP BRC8 IFS. Wielofunkcyjny rozpuszczalnik o wysokiej wydajności. Środek do czyszczenia hamulców. Przygotowywanie powierzchni. Odtłuszczanie trudnych powierzchni. Certyfikat NSF. Wysoka szybkość odparowywania. Nie zawiera acetonu, n-heksanu, rozpuszczalników chlorowych. Odtłuszczacz w aerosolu, odtłuszczanie powierzchni przed nałożeniem lakieru czy kleju, środek do czyszczenia hamulców, odtłuszczacz w aerozolu ibiotec, odtłuszczacz przemysłowy, odtłuszczacz nsf, odtłuszczacz szybkoschnący, rozpuszczalniki, rozpuszczalnik o dobrej właściwości dielektrycznej. Dostawcy aerozoli. Producenci aerozoli. Środek do czyszczenia hamulców. Środek do czyszczenia hamulców w aerozolu. Rozpuszczalnik w aerozolu. Odtłuszczacz do przemysłu spożywczego. Rozpuszczalniki w aerozolu bez zawartości acetonu. Środek czyszczący do hamulców bez zawartości n-heksanu. Rozpuszczalnik szybko odparowujący. Rozpuszczalnik do konserwacji przemysłowej. Aerozole techniczne. Aerozole dla przemysłu. Rozpuszczalnik do przygotowania powierzchni. Rozpuszczalnik do zastosowania przed nałożeniem kleju. Aerozole techniczne. Aerozole do konserwacji. Nowe rozpuszczalniki. Nowy rozpuszczalnik. Dostawcy aerozoli. Producenci aerozoli. Zamiennik dichlorometanu. Zamiennik chlorku metylenu. Zamiennik ch2 cl2. Zamienniki CMR. Zamiennik acetonu. Zamiennik acetonu. Zamiennik NMP. Rozpuszczalnik do poliuretanów. Rozpuszczalniki do żywic epoksydowych. Rozpuszczalnik do poliestru. Rozpuszczalnik do klejów. Rozpuszczalnik do farb. Rozpuszczalnik do żywic. Rozpuszczalniki do lakieru. Rozpuszczalniki do elastomerów. Produkt utrzymania przemysłowego 

 

Produkt dla przemysłu rolno-spożywczego

Wpisujący się w podejście lub metodę HACCP

Analiza ryzyka, kluczowe elementy zarządzania ryzykiem

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

Kategorie NSF:

Środki czyszczące A1: używane w strefach produkcji żywności. Używane jako ogólne detergenty czyszczące do wszystkich powierzchni.
Po użyciu konieczne jest spłukanie wodą pitną.

 

 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:

IBiotec® Tec Industries® Service
oferuje pełną gamę produktów

przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.

 


 

Jeżeli potrzebujesz :

 

darmowej próbki
porady technicznej
karty technicznej
karty charakterystyki

 

-  skontaktuj się z nami -

 


IBiotec® Tec Industries®Service

producent chemii technicznej
dziękuje za odwiedzenie jego strony.Zobacz IBiotec® Tec Industries®Service na : YOUTUBE